Opłaty

Szanowni Państwo, z uwagi na wątpliwości dotyczące Strefy Płatnego Parkowania przypominamy, że wnioski reklamacyjne należy składać w Miejskim Zarządzie Dróg (ul. Bielska 9/11) lub Biurze Obsługi SPP (ul. Kolegialna 3) w terminie 7 dni od daty zdarzenia. Po przekroczeniu tego terminu wnioski nie będą rozpatrywane.

1. Opłaty jednorazowe w SPP wynoszą:

pkt. Czas parkowania Wysokość stawki (w zł)
1) Pierwsze 30 minut (zawiera się w pierwszej godzinie parkowania w SPP) * bezpłatne
2) Za pierwszą godzinę 2,00
3) Za drugą godzinę 2,40
4) Za trzecią godzinę 2,80
5) Za czwartą i każdą następną godzinę 2,00
6) Parkowanie pomiędzy godziną 8:00 a 17:00 po uiszczeniu całej opłaty jednorazowo 12,00

* zgodnie z §10 ust. 1 uchwały nr 280/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dn. 26.01.2016r. z późniejszymi zmianami.

1.1. Opłata jednorazowa dokonana za pomocą systemu płatności mobilnej obliczana jest proporcjonalnie do obowiązujących stawek wyznaczonych w ust. 1 za rzeczywisty czas postoju liczony co do minuty, z wyłączeniem pkt. 1) i 6).

2. Abonamenty obowiązujące w SPP w Płocku w formie zryczałtowanej stawki, wynoszą:

pkt. Rodzaj opłaty Okres Wysokość stawki (w zł)
1) Abonament mieszkańca (M1) zgodnie z §18 za pierwszy samochód Rok 30
2) Abonament mieszkańca (M2) zgodnie z §18 za drugi samochód Miesiąc kalendarzowy 100
3) Abonament ekologiczny (E) Miesiąc kalendarzowy 100
4) Abonament zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) Miesiąc kalendarzowy 1125

3. Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za parkowanie

pkt. Rodzaj opłaty Wysokość stawki (w zł)
1) Opłata dodatkowa 50

Opłatę dodatkową należy uiścić w ciągu 28 dni kalendarzowych od daty wystawienia zawiadomienia w kasie Biura Strefy Płatnego Parkowania, mieszczącego się w Płocku przy ul. Kolegialnej 3 lok.2 lub:

a) na rachunek bankowy 98 1240 3174 1111 0010 7033 6794,
b) na indywidualny rachunek bankowy wskazany w  Zawiadomieniu do uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie bez wniesienia opłaty lub udokumentowania prawa do zwolnienia z opłat (dla Zawiadomień wystawionych od 01.01.2018 r.)

prowadzony przez Bank PEKAO SA należący do Komunikacji Miejskiej – Płock Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Przemysłowej 17, podając numer rejestracyjny pojazdu oraz numer wystawionego zawiadomienia do uiszczenia opłaty dodatkowej.

4. Ustala się zerową stawkę opłat za parkowanie dla:

1) Pojazdu samochodowego na okres do 30 minut w danym dniu jednorazowo,
2) Taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju oznaczonych znakami D-19 i D-20 oraz oczekujących na odbiór klienta do 10 minut,
3) Pojazdów samochodowych jednośladowych parkujących w miejscach specjalnie oznaczonych,
4) Pojazdów osób niepełnosprawnych, pod warunkiem posiadania karty parkingowej w rozumieniu § 2 pkt 9,
5) Pojazdów publicznej komunikacji zbiorowej, zatrzymujących się na ustalonych dla nich przystankach,
6) Pojazdów zaopatrzenia lokali użytkowych znajdujących się przy ulicach wymienionych w Dziale II do niniejszej Uchwały, w czasie dostaw towarów na czas do 30 minut,
7) Pojazdów Straży Miejskiej w Płocku,
8) Pojazdów służbowych prokuratury i sądów wyłącznie w miejscach specjalnie dla nich wyznaczonych odpowiednimi znakami na czterech miejscach postojowych.

5. Od opłat zwolnione są pojazdy wymienione w art. 13 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.).

ulotka_abonament