Lokalizacja parkomatów

Kolorem granatowym oznaczono parkomaty w Strefie Centralnej.

Kolorem czerwonym oznaczono parkomaty w Strefie 2.

Kolorem żółtym oznaczono parkomaty w Strefie 3.

Kolorem pomarańczowym oznaczono parkomaty w Strefie 4.