Lokalizacja parkomatów i miejsc dla motocykli

Kolorem granatowym oznaczono parkomaty w Strefie Centralnej.

Kolorem czerwonym oznaczono parkomaty w Strefie 2.

Kolorem żółtym oznaczono parkomaty w Strefie 3.

Kolorem pomarańczowym oznaczono parkomaty w Strefie 4.

Ikoną motocykla oznaczono miejsca parkingowe dla motocykli.