Pomoc - Strefa Płatnego Parkowania w Płocku

Opłaty w SPP są pobierane od poniedziałku do piątku, w święta nie są pobierane opłaty parkingowe.

Parking pod Katedrą nie należy do SPP.

Plac Teatralny nie należy do SPP.

Raz pobrany bilet obowiązuje do chwili jego ważności,  na wszystkich ulicach w SPP. Nie trzeba pobierać za każdym razem nowego biletu.

Parkomaty nie przyjmują obcej waluty.

Osoby , które mają meldunek poza granicą SPP lub pracujące w Centrum , mogą wykupić abonament ogólny-P.

Opłaty pobierane z tytułu parkowania w SPP stanowią daninę, a tym samym nie podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.

Honorowi Dawcy Krwi nie maja zniżek w opłatach parkingowych.

Można dokonać płatności kartą i Blikiem.

Posiadamy osobne wejście dla osób niepełnosprawnych.

Naklejkę do konkretnej aplikacji ,można pobrać w Biurze SPP i umieścić na przedniej szybie.

Nie ma obowiązku umieszczania biletu za szybą.

Tak, bezpłatny 30 minutowy bilet należny pobrać w aplikacji mobilnej lub parkomacie.

Nie, karta fizyczna nie służy do wnoszenia jakichkolwiek opłat lub pobierania bezpłatnego biletu.