Strona główna

Witamy na stronie Strefy Płatnego Parkowania w Płocku.

Zakończyliśmy modernizację parkomatów Strefy Płatnego Parkowania. Nowe urządzenia cechuje:

  • duży panel solarny 30W,
  • kolorowy wyświetlacz LCD,
  • klawiatura QWERTY,
  • za bilet parkingowy oprócz dotychczasowych form (karta, gotówka) można zapłacić BLIKiem.

Zachęcamy uprzejmie do korzystania z płatności przez aplikacje mobilne:

Te formy pozwalają nie korzystać z wyświetlacza parkomatu. Jednocześnie informujemy, że parkowanie 30-minutowe bezpłatne dostępne jest wyłącznie dla użytkowników programu Płockarta w aplikacji lub w parkomacie.

Przypominamy:

  • reklamacje można składać za pomocą poczty elektronicznej: spp@kmplock.eu
  • opłaty można dokonywać na rachunek bankowy (szczegóły znajdują się na stronie spp.kmplock.eu)
  • polecamy także kontakt telefoniczny pod numerem 24-367-45-45

Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych pobieramy w wyznaczonym miejscu SPP, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 17.00. Operatorem SPP jest Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, z uwagi na wątpliwości dotyczące Strefy Płatnego Parkowania przypominamy, że wnioski reklamacyjne należy składać w Miejskim Zarządzie Dróg (ul. Bielska 9/11) lub Biurze Obsługi SPP (ul. Kolegialna 3) w terminie 7 dni od daty zdarzenia. Po przekroczeniu tego terminu wnioski nie będą rozpatrywane. Klienci w Biurze SPP obsługiwani są pojedynczo.

Zachęcamy do zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi SPP w naszym mieście.

Zapraszamy do naszego Biura Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Kolegialnej 3, gdzie można otrzymać i złożyć wniosek na abonament. Wniosek taki również można pobrać na naszej stronie.

Jeśli posiadacie Państwo wątpliwości, bądź zapytania, można kontaktować się z pracownikami naszego biura pod numerem telefonu 24 367 45 45. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00.

Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za parkowanie wynosi 50,00 zł. Należy ją uiścić w ciągu 28 dni kalendarzowych od daty wystawienia zawiadomienia w kasie Biura Strefy Płatnego Parkowania, mieszczącego się w Płocku przy ul. Kolegialnej 3 lok.2 lub:

a) na indywidualny rachunek bankowy wskazany w  Zawiadomieniu do uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie bez wniesienia opłaty lub udokumentowania prawa do zwolnienia z opłat (dla Zawiadomień wystawionych od 01.01.2018 r.),
b) na rachunek bankowy 98 1240 3174 1111 0010 7033 6794 (dotyczy tylko abonamentów)

prowadzony przez Bank PEKAO SA należący do Komunikacji Miejskiej – Płock Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Przemysłowej 17, podając numer rejestracyjny pojazdu oraz numer wystawionego zawiadomienia do uiszczenia opłaty dodatkowej.

Od 16 kwietnia 2021 r. na podstawie uchwały Rady Miasta Płocka nr 491/XXIX/2021 z dnia 25 marca 2021 roku opłatę dodatkową będzie można uiścić również w parkomacie. Poniżej znajduje się krótka instrukcja, jak tego dokonać.

Jak obsługiwać parkomat?

Płatność bilonem Płatność kartą
Płatność BLIK Darmowe 30 minut