Strona główna

Witamy na stronie Strefy Płatnego Parkowania w Płocku.

Informujemy, że operator SPP regularnie czyści, przy użyciu odpowiedniego środka do dezynfekcji ekrany dotykowe w parkomatach znajdujących się w Strefie Płatnego Parkowania. Dokładamy starań, aby ograniczyć ryzyko zarażenia koronawirusem, jednak apelujemy o przestrzeganie zasad higieny i stosowanie się do zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zachęcamy uprzejmie do korzystania z płatności przez urządzenia mobilne: SKYCASH, moBilet, CityPark APP oraz ePark. Ta forma pozwala nie korzystać z wyświetlacza parkomatu. Jednocześnie informujemy, że parkowanie 30 minutowe bezpłatne dostępne jest wyłącznie poprzez pobranie biletu w parkomacie.

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania czynne w godzinach 08.00-17.00 od poniedziałku do piątku.

Klienci SPP w Biurze obsługiwani będą pojedynczo!

Informujemy, iż w zakładce Parkomaty zaktualizowane zostały miejsca postojowe dla motocykli.

Przypominamy:

  • reklamacje można składać za pomocą poczty elektronicznej: spp@kmplock.eu
  • opłaty można dokonywać na rachunek bankowy (szczegóły znajdują się na stronie spp.kmplock.eu)
  • polecamy także kontakt telefoniczny pod numerem 24-367-45-45 w godz. 10.00 – 12.00

W dniu 20.04.2020 r. została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Uchwała Nr 331/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 09.04.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie strefy płatnego parkowania. Zgodnie z uchwałą jej postanowienia wchodzą życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, czyli 04.05.2020 r. Zmiany znajdują się w zakładce Regulamin.

Informujemy, że w dniu 2.12.2019 r. uruchomionych zostało kolejnych 6 szt. nowych parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania zgodnie z ich lokalizacją (oznaczone kolorem zielonym na mapie w zakładce Parkomaty):

  • ul. Nowy Rynek 2
  • ul. Królewiecka 16
  • ul. Kościuszki 9
  • ul. Królewiecka 3
  • ul. Królewiecka nr 13
  • Plac Narutowicza (róg budynku Sądu Rejonowego od strony ul. Teatralnej)

Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych pobieramy w wyznaczonym miejscu SPP, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 17.00. Operatorem SPP jest Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, z uwagi na wątpliwości dotyczące Strefy Płatnego Parkowania przypominamy, że wnioski reklamacyjne należy składać w Miejskim Zarządzie Dróg (ul. Bielska 9/11) lub Biurze Obsługi SPP (ul. Kolegialna 3) w terminie 7 dni od daty zdarzenia. Po przekroczeniu tego terminu wnioski nie będą rozpatrywane.

Zachęcamy do zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi SPP w naszym mieście.

Zapraszamy do naszego Biura Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Kolegialnej 3, gdzie można otrzymać i złożyć wniosek na abonament. Wniosek taki również można pobrać na naszej stronie.

Jeśli posiadacie Państwo wątpliwości, bądź zapytania, można kontaktować się z pracownikami naszego biura pod numerem telefonu 24 367 45 45. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00.

Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za parkowanie wynosi 50,00 zł. Należy ją uiścić w ciągu 28 dni kalendarzowych od daty wystawienia zawiadomienia w kasie Biura Strefy Płatnego Parkowania, mieszczącego się w Płocku przy ul. Kolegialnej 3 lok.2 lub:

a) na indywidualny rachunek bankowy wskazany w  Zawiadomieniu do uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie bez wniesienia opłaty lub udokumentowania prawa do zwolnienia z opłat (dla Zawiadomień wystawionych od 01.01.2018 r.),
b) na rachunek bankowy 98 1240 3174 1111 0010 7033 6794

prowadzony przez Bank PEKAO SA należący do Komunikacji Miejskiej – Płock Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Przemysłowej 17, podając numer rejestracyjny pojazdu oraz numer wystawionego zawiadomienia do uiszczenia opłaty dodatkowej.