Strona główna

Witamy na stronie Strefy Płatnego Parkowania w Płocku.

Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych pobieramy w wyznaczonym miejscu SPP, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 17.00. Operatorem SPP jest Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o.

W dniu 26.10.2016 r. Zarządzeniem nr 2596/2016 Prezydenta Miasta Płocka zawieszono do dnia 02.12.2016 r. pobieranie opłat na ul. Sienkiewicza (obszar znajdujący się między skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza z ul. Tumską a skrzyżowaniem ul. Sienkiewicza z ul. 1-go Maja). Zawieszenie  spowodowane jest prowadzeniem robót budowlanych na ul. Sienkiewicza.

Szanowni Państwo, z uwagi na wątpliwości dotyczące Strefy Płatnego Parkowania przypominamy, że wnioski reklamacyjne należy składać w Miejskim Zarządzie Dróg (ul. Bielska 9/11) lub Biurze Obsługi SPP (ul. Kolegialna 3) w terminie 7 dni od daty zdarzenia. Po przekroczeniu tego terminu wnioski nie będą rozpatrywane.

Zachęcamy do zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi SPP w naszym mieście.

Zapraszamy do naszego Biura Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Kolegialnej 3, gdzie można otrzymać i złożyć wniosek na abonament. Wniosek taki również można pobrać na naszej stronie.

Jeśli posiadacie Państwo wątpliwości, bądź zapytania, można kontaktować się z pracownikami naszego biura pod numerem telefonu 24 367 45 45. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00.